Månadsbrev Oktober

Sundsta 2022-10-09

Hej och välkommen till ett av årets kanske viktigaste månadsbrev!
Det kommer bli långt och ge många svar på eventuella frågor och funderingar.

Under augusti månad skickades en medlemsundersökning ut, denna undersökning är ett mycket bra verktyg för oss att se vad som är bra, samt vad som behöver förbättras.?Totalt svarade 327 st spelare, vilket är ungefär en tredjedel av vår medlemsstock.

Jag tackar er som tagit er tid att svara på enkäten och blir extra glad för alla positiva kommentarer och den feedback ni ger.

Jag kommer att försöka delge er hur ”läget” ser ut samt hur vi tänker agera.

Status greener: Det kom inte som någon överraskning att det finns ett stort missnöje med hur greenerna presenterats under säsongen.

Svar: De som läst tidigare månadsbrev vet hur jobbigt detta varit för oss, vi har kämpat med sådder, luftningar, vertikalskärningar, näringsgivor etc etc.
Vi har valt att inte ta några ”genvägar” för att snabbt etablera gräs på greenerna då detta ger oss problem i framtiden med oönskade gräsarter i jordbädden.Greenerna har under hösten tagit sig bra, klagomålen har övergått till beröm och det ser positivt ut inför vintern och kommande säsong.
Vi hoppas att vi ALDRIG mer behöver uppleva detta på Sundsta Golf.

Status Tees: Ganska många negativa kommentarer även här.

Svar: Vi byggde 3 st nya hybridtees under hösten 2021. (Dessa öppnades i juni 2022 och har varit uppskattade av samtliga spelare)Under våren byggde vi ytterligare 6 st nya hybridtees samt 2 st nya vita tees på hål 8 och 11.Dessa såg ganska bra ut runt midsommar. Med tanke på de dåliga greenerna ville vi öppna dessa tees fort för att ge spelarna något nytt. Vi började med facit i hand att klippa ner dessa tees för tidigt, tyvärr straffade det sig rejält då rötterna var för svaga.Vi har efter det sått om samtliga nya tees och dom börjar återigen se riktigt bra ut, dessa kommer att öppnas under våren 2023. (Tee 17 öppnades för spel den 29/9 och tee 10 den 7/10)Vi har även luftat samtliga tees på hela banan med efterföljande stödsådd och dressning.

Status Bunkrar: Väldigt blandade synpunkter och intressanta förslag.

Svar: När jag började på Sundsta var planen att förbättra de ”gröna” spelytorna innan vi tog oss an hinder. Nu har vi kommit så pass långt i processen att även dessa skall få sig ett rejält ansiktslyft. Jag har under säsongen gjort en översynslista på detta och vi kommer att börja under oktober månad.Samtliga bunkrar kommer att kantskäras, rensas från ogräs och fyllas med sand.Vissa bunkrar kommer att läggas igen, och andra ändras i storlek.

Status Banguide: Detta är något som efterfrågats länge och syns även i enkäten.

Svar: Då golfbanan förändrats ganska mycket har vi valt att spara på detta för att slippa bekosta nya inmätningar och ändringar varje år.Under V38 skrev vi ett avtal med Caddee som under hösten kommer att göra en banguide inför 2023. (Tisdagen den 27/9 mättes banan in med drönare)

Status Tävlingar: Det finns ett relativt stort intresse för att arrangera tävlingar på Sundsta Golf.

Svar: Fullt förståeligt samtidigt som det medför vissa konsekvenser för oss:

  • Vi saknar intresse att sponsra en tävling med priser.
  • Vi kommer att förlora intäkter från greenfeespelare när banan stängs för tävling.
  • Vi behöver dubbelbemanna receptionen vid dessa tillfällen.

För att få detta att fungera på ett tillfredställande sätt behövs fler medlemmar samt sponsorer.

Vi ökar för varje år som går, men i nuläget blir det för kostsamt för oss att arrangera klubbtävlingar på den nivå som efterfrågas.

Om någon eller några vill försöka arrangera tävlingar är ni varmt välkomna att kontakta mig för vidare dialog.

Från och med nästa säsong kommer vi införa KM där vi framförallt spelar om ära och banrekord!

Status toaletter: Det största önskemålet i hela enkäten!

Svar: Ett stort problem som vi i nuläget inte har en bra lösning på.

Utedass känns både omodernt och ofräscht samtidigt som det kräver en mindre trevlig hantering. Vi skall undersöka möjligheten att tidstyra låset till toaletterna vid parkeringen och i samband med det byta dörren in mot restaurangen till en säkerhetsklassad dörr. (Problemet med detta är att det måste godkännas av försäkringsbolaget)

Status golfbana allmänt: Vi kommer att fortsätta med förbättringar längsmed hålen, det kan vara allt från mindre röjningar till bättre dränering på sina ställen.

Tvärdiket över nians fairway som idag har kätting kommer förhoppningsvis att grävas om och sedan höjas upp med ett underliggande dräneringsrör.

Vi kommer även att byta slingor inför 2023. Nuvarande hål 10 kommer att bli hål 1.

Anledningen är att receptionspersonalen får en bättre uppfattning om tidsschemat samt att banpersonalen får en betydligt kortare transportväg inför morgonens klippning.

Nuvarande hål 10 känns också som ett ”bekvämare” starthål än nuvarande hål 1.

I den nya bansträckningen kommer även avslutningshålen bli betydligt mer dramatiska än tidigare.

Status Robotgräsklippare: Vår robot på 9-hålsbanan har levererat ett gott resultat sedan juli månad och kvaliteten på gräset har blivit mycket bättre.

Planen i nuläget är att installera ytterligare 2 klippare på 18-hålsbanan som skall täcka in hål 1,8,9,10 och 18.

Dessa kommer att klippa både fairways och ruffar och förhoppningen är att ”kartlägga” dessa klippområden redan i höst.

Maskinerna är långtifrån gratis, men vi ser ändå en uppsida genom att slippa klippa detta enorma område och kan använda den tiden till något bättre ändamål.

Status restaurang: Det inkom många synpunkter på restaurangen, men då restaurangen bedrivs som ett eget bolag kan vi på golfbanan ej påverka menyer, öppettider etc.Har ni några önskemål eller förslag ber jag er kontakta restaurangen direkt.

Status avgifter 2023: Vår målsättning är och kommer alltid att vara ”Sveriges mest prisvärda golfbana”!2022 blev som tidigare nämnt ett skitår, och när golfbanorna runtom i landet sett ut som dom gjort efter den hårda vintern är det svårt att bedöma vad som är prisvärt och inte.

Vi valde att informera och rabattera samtliga gästspelare med 50kr per runda som en kompensation för greenernas kvalitet. De flesta tyckte att det var en fin gest samtidigt som vissa andra tyckte att vi borde rabatterat mer. Personligen tycker jag att man inte skall prata om hur mycket rabatt man får, utan hur mycket man betalar för en runda golf. Om det sedan är värt beloppet är upp till var och en att avgöra.

Det har även inkommit önskemål om kompensation för våra fullvärdiga medlemmar. Jag har hört mig för på andra klubbar hur dom ser på saken i en sådan situation, svaret är enhälligt att någon kompensation ej betalas ut för att banan varit dålig.

Därför tänker vi såhär gällande medlemskap inför 2023!

  • Fullvärdigt medlemskap för ny medlem 5500kr
  • Vardagsmedlemskap för ny medlem 4300kr
  • Medlemskap 9-hålsbanan 3000kr
  • Fullvärdigt ungdomsmedlemskap (Född 2008 eller senare) 2500kr
  • Greenfeemedlemskap (alltid 50 kr rabatt på greenfee) 350kr
    Ovan nämnda medlemskap kommer snart att läggas upp på för köp på hemsidan!

Till er som var fullvärdiga medlemmar under 2022 erbjuder vi ”Kompensationsmedlemskap” vilket innebär att ni endast får betala 5000kr för säsongen 2023.

Till er som var vardagsmedlemmar under 2022 erbjuds ni att köpa ett fullvärdigt medlemskap för 5000kr eller förnya erat vardagsmedlemskap för 4000kr.

(Dessa medlemskap kommer att säljas i golfreceptionen eller via swish efter samtal med Peter då det endast berör årets medlemmar)

Status ökade kostnader:

Inför säsongen 2022 spekulerade golfförbundet i hur mycket extra det kommer att kosta att driva en golfbana med tanke på de kraftigt ökade el och bränslepriserna.

Man räknade med ett bränslepåslag på 100 000kr och en ökad elräkning på 600 000kr

Vi förbrukar i grova drag ca 10 000 liter diesel under en säsong och ser därför en kostnadsökning på ca 100 000kr i bränsle.

Gällande elen klarar vi oss bättre än golfförbundets spekulation, men ser ändå en ökad kostnad på ca 200 000kr mer än säsongen 2021.

(Elförbrukningen på en golfbana är i princip enbart bevattningspumparna till sprinklersystemet)

Status öppen bana: Vår ambition är att hålla banan öppen betydligt längre än andra klubbar.I vanlig ordning minskar ”vardagsspelet” från september och för att hinna med det omfattande bunkerprojektet som jag nämnde tidigare kommer vi att stänga 18-hålsbanan för spel, måndag- torsdag från den 17/10. (Fullvärdiga medlemmar samt vardagsmedlemmar är välkomna att spela dessa dagar även om tidsbokningen är stängd)

Vi kommer däremot hålla banan öppen för spel under fredag-söndag fram till den 11/12 förutsatt att det inte är frost och snö.(Det är väldigt viktigt att ni som avser att spela på senhösten respekterar receptionspersonalens anvisningar gällande aktuell banstatus)

Om ni orkat läsa ända hit tackar jag för er tid och hoppas att ni fått en bra och tydlig bild om hur vi ser på både problematik och framtidsvisioner.Vi har kommit oerhört långt under de 3 senaste åren och jag hoppas verkligen att ni vill fortsätta vara med på denna resa. (Även om det skumpar lite ibland)

Jag tar som tidigare nämnt gärna emot era personliga reflektioner och funderingar via telefon, mail eller i receptionen.

Jag önskar er alla en trevlig höst och hoppas vi ses innan banan går på ”vintersemester”!

Följ oss gärna på Facebook för bilder och pågående projekt om vad vi gör på Sundsta!

Vi ses på Sundsta Golf
Peter Jungstedt
0175-60553
golf@sundsta.se