Månadsbrev Oktober

Sundsta 2023-10-03

Hej!

Oktober är här och hösten är ett faktum.
För två veckor sedan kom säsongens första frost och ofta ligger banan i tät dimma under morgontimmarna.

Lyckligtvis är banan hyggligt torr och gräset fortsätter att växa ovanligt mycket för säsongen.
(Dock varnar dom för närmare 40 mm idag)
Detta innebär att vi fortfarande behöver lägga mer tid och resurser än vanligt på att klippa banan för att hålla den fin.

Status greener:

Sedan greenerna såddes och bearbetades har vi fått ett synligt resultat i positiv mening. Mossan har tydligt backat tillbaka samtidigt som nysådden tar plats.
I början av veckan djupluftades samtliga greener med efterföljande dressning och gödningsgiva. Greenerna känns överlag starka och vi har inga tecken på svampangrepp.
Vi släpper succesivt upp klipphöjden på greenerna för att stärka gräset inför vinterns ”äventyr”.

Status tees:

Våra tees är fortsatt välmående och gröna och har klarat denna säsong bra.
Där vi skapat nya tees börjar gräset att tätna och dessa kommer att öppnas tidigt nästa vår.
I början av denna vecka jobbade vi mycket med våra tees i förebyggande syfte. Vi lagade, sådde om, jämnade ut lite ojämnheter samt lade på gödning.

Status bunkrar:

Som jag tidigare nämnt finns det en långsiktig plan att producera nya bunkrar på banan, framförallt runt greenerna där det saknas lite karaktär.
Jag och våra robotar skulle bli jätteglada om krattorna ALLTID ligger i själva bunkern.
Både knivarna och krattorna blir förstörda samt att roboten slutar klippa tills krattan är flyttad!

Status robotgräsklippare:

Våra robotar kämpar på, och jag är tacksam till er som rapporterar stillestånd när ni är ute och spelar. (Oftast är felet snabbt åtgärdat och ni är alltid välkomna att ringa mig vid problem)
Våra fairways och ruffar där robotarna klipper är täta och fina vilket ofta nämns av spelarna.
Till nästa säsong kommer vi addera ytterligare fyra robotar vilket medför att vi troligen blir först i världen att ha hela golfbanan robotklippt.

(Greener, tees och svåra områden kommer fortsatt klippas med maskiner)
Denna åtgärd kommer att minska klimatavtrycket radikalt samtidigt som vi får en mer välskött golfbana att spela på!

Nya svarta flaggor

De nya flaggorna är snygga att titta på, dock väldigt svåra att se.
Jag tog till mig av kritiken och har beställt vita flaggor som bör komma inom kort.

Players 1st

Under augusti månad kom den årliga medlemsenkäten ut till er.
I mitten av september fick jag ett glädjande mail från vår klubbrådgivare som gratulerade till utvecklingen på Sundsta. Vi ligger 18 poäng över landssnittet i nöjdhet från medlemmarna vilket är ett stort bevis på att banan utvecklas positivt. Tack till er som svarat!!
(Förra säsongen låg vi -34 poäng mot snittet)

Självklart finns det utvecklingspotential och ”missnöje” i vissa saker, jag listar upp de främsta nedan.

Toaletter på banan: Detta var ett tydligt önskemål även förra året.
Tyvärr finns det inte något avlopp att koppla på sig mot i närheten av golfbanan.
Detta gör att det blir extremt dyrt att anrätta en toalett.
Vi har satt upp tidslås på toaletterna vid restaurangen (06-20) vilket har tagits emot väl från gäster och medlemmar.
Att sätta upp ett dass på banan känns både omodernt och ofräscht och kommer således inte att ske. Vi får se hur detta utvecklas de kommande åren för att försöka lösa problemet.

9-hålsbanan

När jag började för fyra år sedan klipptes i princip hela banan med en traktormonterad släpklippare. Det var maskrosor och blommande klöver över hela banan, nya spelare spelade mot fel greener vilket gjorde banan både farlig och ganska tråkig.
Sedan vi robotiserade banan har den fått en tydlig karaktär mellan hålen samtidigt som de klippta ytorna är fantastiskt mycket bättre att spela från.

Nackdelen med detta är att man inte längre hittar bollen om man missar de klippta ytorna.
Jag tänker ibland att på andra banor finns det skog längsmed hålen, det höga gräset är att betrakta som skog utan höga träd.

Roboten går dygnet runt 7 dagar i veckan för att hinna med, skulle vi göra ytorna större behöver vi tillsätta mer personal och därmed höja avgifterna.

Under hösten/ våren kommer jag att ändra klipplinjerna på några hål vilket förhoppningsvis kommer påverka spelupplevelsen positivt.

Träningsområden

Här finns det gott om framtida planer.
Det första är att skapa en större yta för fler mattor (som går att pegga i).
Det finns även en plan att ”rama” in rangen med en velodrom i bakänden.
Vid denna ombyggnad kommer även några målgreener att byggas på rangen.
Gällande puttinggreen kommer vi försöka förstora den i samband med att vi drar upp bevattningen. Detta är något som kommer att ske, men i nuläget är det dock oklart när.

Tävlingar

Det finns ett intresse för tävlingar hos oss.
Dock är det en svår ekvation då vi saknar tävlingssponsorer.
Jag har haft lite kontakt med utomstående aktörer som vill arrangera tävlingar hos oss, inget är färdigt i nuläget, men det kommer sannolikt att genomföras någon tävling 2024.
Finns det intresse att arrangera en tävling är ni varmt välkomna att kontakta mig för vidare dialog.

Vinterplanering

Som läget är nu kommer vi påbörja vinterstängning av banan.
Under nästa vecka blåser vi ur bevattningssystemet samtidigt som greener, tees och fairways inte kommer klippas lika ofta.
Robotarna kommer att klippa gräs så länge det är plusgrader och snöfritt.

Om några veckor kommer vi stänga banan under vardagar för att hinna med det som är viktigt för att ge anläggningen de bästa förutsättningarna inför 2024. (Vädret avgör mycket i denna ”planering”)
Vi kommer självklart hålla öppet fredag-söndag så länge det bara går och inte sliter för mycket på banan. (Målsättningen är december som vanligt)

Tänk på att inte beträda någon del av banan vid frost. Receptionspersonalen avgör alltid när spelet släpps på.

Feedback tar jag tacksamt emot via mail. Vi ses!

Följ oss gärna på Facebook för bilder och pågående projekt om vad vi gör på Sundsta!

Peter Jungstedt 

0175-60553 

golf@sundsta.se